Integritetspolicy

1. Registerförare
The Knitting Barber, Näsgatan 8 65200 VASA, FO-nummer: 1938314-4

2. Hållare av registret
Jojo Stolpe, +358 (0)50 466 4237, theknittingbarber@gmail.com

3. Registrets namn
The Knitting Barber

4. Registrets informationsinnehåll
Funktionen av registret är att bibehålla en medlemslista. Och att upprätthålla en funktionell relations med The Knitting Barber:s medlemmar och klienter.

5. Innehåll av personlig data
Registret må innehålla följande information om klienter och medlemmar:

Namn
Adress
E-post
Mobiltelefonnummer
Företag
Företagets adress

6. I regel och lag använda informationskällor
Registrets är uppsatt av information given av klienten eller medlemmen själv.

7. Överlåtelse av personlig data till tredjepartsländer eller internationella organisationer och garantier för skyddande av denna information.
Ägaren av registret kommer ej att överlåta information till tredje parter, i undantaget av order från finska staten.

8. Borttagande av information
Information kan tas bort på klientens eller medlemmens önskan eller avslutande av relationen med The Knitting Barber.

9. Principerna av skyddandet av registret
Ägaren av registret och dess information är skyddade med standard tekniska metoder. Anställda har endast tillgång till registret och kan endast nås genom användarnamn och lösenord. Registrets lokalisering och tjänster är i Finland och upprätthåller rätt och laglig funktion.

10. Användarens datarättigheter
Klienten eller medlemmen har alltid rättigheten att neka överlåtelsen av informationen och användningen av direktreklam och andra varianter av marknadsföring.

11. Den registrerades informationsundersökning
Den registrerade har rättigheten att se innehållet av den erhållda informationen om dem själva och få en kopia av sagda information. Förfrågelsen skall göras i skrift och skickas till ansvarspersonen.

12. Ändring av information
Den registrerade editerar, tar bort och ersätter information som onödig, utdaterad och felaktig. Den registrerade skall vara i kontakt med ansvarspersonen angående felaktig information och dess upprätthållelse.